GRP okna i crpne stanice

Reviziona okna su objekti kojima se omogućuje pristup kanalima radi održavanja, pregleda, čišćenja ili popravaka mreže, a služe i za tehnički ispravno spajanje kanala, njihovo skretanje, promjenu pada i profila.

GRP reviziona okna i okna crpnih stanica projektirana prema 

HRN EN 15383:2014

Proizvedeno u HRVATSKOJ

Primjena:

Okna su namijenjena za uporabu u odvodnji i vodoopskrbi za netlačne (gravitacijske) i tlačne sustave do 1 bara kod pješačkog i/ili prometnog opterećenja, s time da se statička i dinamička opterećenja (vertikalna) prenose preko AB ploče na nasip oko okna.

Materijal izrade:

Staklom ojačane duromerne cijevi (GRP) tvrtke SUBOR.

Okna se izrađuju po narudžbi/specifikaciji projekta.

Tehnička svojstva:

Promjer: DN 1000 – DN 3600

Obodna krutost: SN 2500 – 10000

Visina okna: prema projektu

Promjer priključnih cijevi: prema projektu

Materijal priključnih cijevi: prema projektu

Kutevi među kanalizacijskim cijevima: prema projektu

Okna se sastoje od:

Baze okna i vertikalne nadogradnje koje su međusobno povezane nerastavljivim spojem, višeslojnim  obostranim laminiranjem stakloplastike.

Nerastavljivi spojevi baze okna i nadogradnje izrađeni su međusobnim povezivanjem višeslojnom stakloplastikom, takozvanim laminiranjem.  

Stakloplastika je kompozitni spoj armature (staklenih vlakana) i poliestera kao vezivnog materijala. Nanosi se slojevito na obrušenu i odmašćenu površinu prema proračunu krutosti prstena poliesterskih cijevi.

*Okna su u potpunosti izrađena od GRP-a te su otporna na koroziju, kako s vanjske tako i s unutarnje strane.

Sastoje se od SUBOR cijevi s pripadajućom kinetom.

 

Tipovi JK GRP okana:

  • JK GRP reviziono okno
  • JK GRP kaskadno okno
  • JK GRP tangencijalno okno
  • JK GRP sabirno okno
  • JK GRP okno crpne stanice
  • JK GRP specijalni fitinzi
PRODAJNI PREDSTAVNIK:

FDS trgovina d.o.o.
Majstorska 1
10 000 Zagreb
Tel: +385 (0)1 2047 091
E-Mail: fds@fds-trgovina.com
www.fds-trgovina.hr

UPUTE ZA MONTAŽU

Priprema posteljice

Prije samog polaganja okana, potrebno je pripremiti kanale, sukladno izvedbenom projektu.

Posteljica na koju se okno polaže mora biti dobro nabijena i kvalitetno izrađena. Ovisno o mogućnostima, za posteljicu se koristi šljunak 0 – 32 mm i drobljeni kamen 0 – 16 mm. Posteljicu je potrebno pripremiti u debljini i do potrebne zbijenosti prema uputi projektanta, a ovisno o vrsti opterećenja ( zelene ili prometne površine )

Površina na koju se postavlja okno mora biti ravna i bez izbočina.

Postavljanje okna

Zbog težine okno se spušta pomoću radnog stroja.

Prilikom spuštanja okna u rov potrebno je koristiti platnenu traku koja se veže za očne vijke na vrhu tijela okna.

Izričito je zabranjeno bacanje okana u rov te upotreba sajli ili lanaca za vezanje istih. Isto tako je zabranjeno koristiti stepenice za vezanje trake prilikom spuštanja u rov.

Prije postavljanja cijevi u okna potrebno je provjeriti brtve te ih očistiti od mogućih nečistoća.

 Za lakšu montažu cijevi potrebno je koristiti mazivo (kalijev sapun).

Zatrpavanje okna

Zasip okna zahtjeva uporabu zasipnog materijala istovjetnog kao za pripremu posteljice. Ukoliko se okno postavlja u prometnu površinu tada ga zasipamo šljunkom 0 – 32 mm ili drobljenim kamenom  0 – 16 mm u slojevima od 30 cm u širini prema izvedbenom projektu.

Izričito je zabranjeno zatrpavanje okna pomoću bagera. Postepenim zatrpavanjem tijela okna izbjegava se moguća deformacija tijela istoga. 

Zasip oko tijela okna se nabija pomoću ručnog stroja „žabe“, nikako pomoću valjka, do zbijenosti od 95% do 98% po Proctoru (ovisno je li riječ o prometnica s umjerenim ili teškim opterećenjem). 

Posebnu pažnju treba obratiti na zbijanje oko kinete okna. 

Oko okana koja se ugrađuju u području visokih podzemnih voda ili većih dubina (≥ 2500 mm) obavezno izvršiti betoniranje minimalno do ukupne visine kinete ili prema izvedbenom projektu.

HTO

Tvrtka JK – NAUTIKA d.o.o. je od 22.prosinca 2023.god. u postupku izdavanja HTO-a od strane Instituta IGH d.d.